Yhdistys

Keski-Suomen Reumalapset ry on perustettu 11.1.2012. Yhdistyksen nimi vaihdettiin vuonna 2020 Keski-Suomen Lastenreuma ry:ksi. Yhdistyksellä on jäsenperheitä eri puolelta Suomea.

Yhdistyksen tavoitteena on työskennellä lasten ja nuorten tuki- ja liikuntasairauksien eri reumatautien ehkäisemiseksi ja reumasairauden hoidon, kuntoutuksen ja muiden palvelujen edistämiseksi. Yhdistys toimii myös Keski-Suomen alueen lastenreumaa tai muuta tules-sairautta sairastavien lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa perheiden tukena ja yhdyselimenä ja valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan.

Yhdistyksen hallitus koostuu reumalasten vanhemmista, jotka tekevät vapaaehtoistyötä yhdistyksessä oman toimensa ohella.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Parhaiten saat meidät kiinni sähköpostilla: keskisuomen.lastenreuma@gmail.com